Logo-small

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodeems ech  der asbl E Pak fir Madagaskar e Logo entworf hunn, hunn ech, ënner anerem, duerfen eng Remerciements-Kaart fir sie entwerfen:

webelements_16

Kanner-logomëtt.indd